Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bieliny
Menu góra
Strona startowa Informacje Protokoły pokontrolne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokoły pokontrolne, bieżące, menu 32 - BIP - Urząd Gminy Bieliny”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły pokontrolne

Protokoły pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK.60.7.2080.2016 z dnia 04.07.2016

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne WK.60.7.2080.2016 a dnia 04.07.2016

Wystąpienie pokontrolne wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego "Remont drogi gminnej nr 308030T Huta Nowa Gajówka - Zofiówka od km 0+920 do km 1+557"

Informacja pokontrolna  nr RPSW.09.02.01-26-0013/15-001 projektu pn. "Bielińskie stacje wsparcia"

Informacja pokontrolna  nr RPSW.09.02.01-26-0046/16-001 projektu pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w gminie"

Informacja pokontrolna  nr RPSW.08.03.04-26-0020/16-00-001 projektu pn. "Quo vadis? Ku lepszej przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów"

Wystąpienie pokontrolne w związku z wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administarcji rządowej

Wystąpienie pokontrolne w związku ze sprwowaniem przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych

Protokół z kontorli realizacji wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej, która wystąpiła w maju 2018 r.

Protokól z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach

Wystąpienie pokontrolne z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz wydawania odpisów

Protokół kontroli Nr WIOS-KIELCE 123/2018 w sprawie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Protokół z kontroli wykorzystania dotacji otrzymanej od Powiatu Kieleckiego zgodnie z konkursem "Program dla sołectw"

Wystąpienie pokontrolne w sprawie realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bilinach

Wystąpienie pokontrolne ONA.421.72.2019.AS

Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne ONA.421.72.2019.AS

Informacja pokontrolna nr 22/N/III/RPO/2019 z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0017/17 pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny"

Informacja pokontrolna nr 8/II/RPO/2020 z kontroli trwałości realizacji projektu nr RPSW.02.03.00-26-001/11 pn. "Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętgo Krzyża - etap II"

Informacja pokontrolna nr 17/N/VII/RPO/2020 z kontorli końcowej na dokumentach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0018/17 pn. "Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górno"

Informacja pokontrolna nr 36/N//III/RPO/2020 z kontorli końcowej na dokumentach projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny"

Informacja pokontrolna NR KC-I.432.57.2.2020/JJ-2 z kontroli  realizacji projektu nr RPSW.04.03.00-26-0003/18 pn. "Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji Bieliny"

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach WK-60.17.2020 z dnia 23.09.2020

Informacja pokontrolna nr KC-I.432.512.1.2020/ASE-2 z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0006/17 pn.: "Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Bieliny"

Informacja Pokontrolna Nr 18/VI/RPO/2020 z kontroli trwałości projektu nr RPSW.06.02.00-26-377/08 pn. "Bieliny jak nowe - rewitalizacja centrum miejscowości gminnej Bieliny"

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.255.1.2021/RGZ-1 pn. „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny ETAP II"

Informacja Pokontrolna Nr 9/II/RPO/2021 z kontroli trwałości projektu nr RPSW.02.02.00-26-001/10 pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", w którym Gmina Bieliny była jednym z Partnerów

Wystąpienie pokontrolne PNK.III.431.30.2023 z dnia 08.09.2023

Metryka

sporządzono
2016-11-30 przez Sala Agata
udostępniono
2020-07-15 00:00 przez Sala Agata
zmodyfikowano
2023-09-15 08:32 przez Sala Agata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1233
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.