Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bieliny
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały, bieżące, menu 46 - BIP - Urząd Gminy Bieliny”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały

Data wytworzenia 2023-09-20, ostatniej modyfikacji 2023-09-20 13:46

Sesja rady Gminy Bieliny z dn. 31.08.2023 r.

Uchwała Nr LVIII/464/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2046 Uchwała Nr LVIII/465/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Uchwała Nr LVIII/466/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bieliński Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3” Uchwała Nr LVIII/467/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Bielinach oraz nadania jej statutu”
Data wytworzenia 2023-08-28, ostatniej modyfikacji 2023-09-06 10:00

Sesja rady Gminy Bieliny z dn. 31.07.2023 r.

Uchwała Nr LVII/458/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2046 Uchwała Nr LVII/459/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Uchwała Nr LVII/460/23 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej Uchwała Nr LVII/461/23 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania
Data wytworzenia 2023-07-12, ostatniej modyfikacji 2023-07-12 14:23

Sesja rady Gminy Bieliny z dn. 28.06.2023 r.

Uchwała Nr LVI/448/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bieliny wotum zaufania Uchwała Nr LVI/449/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok Uchwała Nr LVI/450/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok Uchwała Nr LVI/451/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2045 Uchwała Nr LVI/452/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Uchwała Nr
Data wytworzenia 2023-06-06, ostatniej modyfikacji 2023-06-07 14:22

Sesja rady Gminy Bieliny z dn. 30.05.2023 r.

Uchwała Nr LV/440/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2045 Uchwała Nr LV/441/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Uchwała Nr LV/442/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/275/21 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przysługujących sołtysom Gminy Bieliny Uchwała Nr LV/443/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/276/21 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2021 roku
Data wytworzenia 2023-04-05, ostatniej modyfikacji 2023-05-09 08:44

Sesja rady Gminy Bieliny z dn. 23.03.2023 r.

Uchwała Nr LIII/416/23 w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2045 Uchwała Nr LIII/417/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Uchwała Nr LIII/418/23 w sprawie realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Uchwała Nr LIII/419/23 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2023 r.
Data wytworzenia 2023-05-09, ostatniej modyfikacji 2023-05-09 08:37

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 25.04.2023 r.

Uchwała Nr LIV/428/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2045 Uchwała Nr LIV/429/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Uchwała Nr LIV430/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/22 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Bieliny na skrzyżowaniu
Data wytworzenia 2023-03-02, ostatniej modyfikacji 2023-03-02 09:37

Sesja rady Gminy Bieliny z dn. 30.01.2023

Uchwała Nr LII/401/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2045 Uchwała Nr LII/402/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Uchwała Nr LII/403/23 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
Data wytworzenia 2023-01-03, ostatniej modyfikacji 2023-01-31 12:07

Sesja rady gminy Bieliny z dn. 21.12.2022

Uchwała Nr L/383/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2045 Uchwała Nr L/384/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2023 rok Uchwała Nr L/385/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Uchwała Nr L/386/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/322/22 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla
Data wytworzenia 2023-01-11, ostatniej modyfikacji 2023-01-11 15:03

Sesja rady Gminy Bieliny z dn. 29.12.2022

Uchwała Nr LI/396/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2044 Uchwała Nr LI/397/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Uchwała Nr LI/398/22 w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bieliny Uchwała Nr LI/399/22 w sprawie wyrażenia zgody na najem dotychczasowemu najemcy miejsc parkingowych znajdujących się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym
Data wytworzenia 2022-12-07, ostatniej modyfikacji 2022-12-07 15:19

Sesja rady Gminy Bieliny z dn. 29.11.2022

Uchwała Nr XLIX/370/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2043 Uchwała Nr XLIX/371/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Uchwała Nr XLIX/372/22 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny Uchwała Nr XLIX/373/22 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny Uchwała
1 / 10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.