Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bieliny
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały, bieżące, menu 46 - BIP - Urząd Gminy Bieliny”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały

Data wytworzenia 2022-08-10, ostatniej modyfikacji 2022-08-23 13:43

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 02.08.2022 r.

Uchwała Nr XLVI/352/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2043 Uchwała Nr XLVI/353/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Uchwała Nr XLVI/354/22 w sprawie kontynuacji realizacji programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Bieliny na lata 2022-2023 Zał. do Uchwały Nr XLVI/354/22 Uchwała Nr XLVI/355/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieliny
Data wytworzenia 2022-07-11, ostatniej modyfikacji 2022-07-11 09:39

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 30.06.2022 r.

Uchwała Nr XLV/346/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bieliny wotum zaufania Uchwała Nr XLV/347/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r Uchwała Nr XLV/348/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Uchwała Nr XLV/349/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2043 Uchwała Nr XLV/350/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Uchwała Nr XLV/351/22
Data wytworzenia 2022-06-09, ostatniej modyfikacji 2022-06-09 13:58

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 30.05.2022 r.

Uchwała Nr XLIV/340/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Bieliny położonej w Lechowie ̶ na czas do trzech lat Uchwała Nr XLIV/341/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Bieliny położonej w Napękowie ̶ na czas do trzech lat Uchwała Nr XLIV/342/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
Data wytworzenia 2022-05-11, ostatniej modyfikacji 2022-05-11 11:15

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 29.04.2022 r.

Uchwała Nr XLIII/335/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Uchwała Nr XLIII/336/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bieliny na lata 2021-2030 Zał. do Uchwały Nr XLIII/336/22 Uchwała Nr XLIII/337/22 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uchwała Nr XLIII/338/22
Data wytworzenia 2022-04-11, ostatniej modyfikacji 2022-04-11 09:25

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 30.03.2022 r.

Uchwała Nr XLII/327/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2043 Uchwała Nr XLII/328/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Uchwała Nr XLII/329/22 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad dziennymi opiekunami i podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów Uchwała Nr XLII/330/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny w 2022 r.
Data wytworzenia 2022-03-09, ostatniej modyfikacji 2022-03-09 13:54

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 28.02.2022 r.

Uchwała Nr XLI/320/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2043 Uchwała Nr XLI/321/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Uchwała Nr XLI/322/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Bieliny na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 753 z drogą powiatową 0325T oraz
Data wytworzenia 2022-02-07, ostatniej modyfikacji 2022-02-25 14:27

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 24.01.2022 r.

Uchwała Nr XL/307/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2043 Uchwała Nr XL/308/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Uchwała Nr XL/309/22 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. Uchwała Nr XL/310/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bieliny uczestniczących
Data wytworzenia 2022-01-18, ostatniej modyfikacji 2022-01-18 09:27

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 30.12.2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/294/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2043 Uchwała Nr XXXIX/295/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2022 rok Uchwała Nr XXXIX/296/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/90/19 Rady Gminy Bieliny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana Uchwała Nr XXXIX/297/21 w sprawie zmiany Uchwały
Data wytworzenia 2022-01-03, ostatniej modyfikacji 2022-01-03 13:59

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 06.12.2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/279/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2040 Uchwała Nr XXXVIII/280/21 w/s zmian w budżecie gminy na 2021 rok Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4 Uchwała Nr XXXVIII/281/21 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny Uchwała Nr XXXVIII/282/21 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa
Data wytworzenia 2021-12-07, ostatniej modyfikacji 2021-12-07 08:28

Sesja Rady Gminy Bieliny z dn. 29.11.2021 r.

Uchwała Nr XXXVII/274/21w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Uchwała Nr XXXVII/275/21w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przysługujących sołtysom Gminy Bieliny Uchwała Nr XXXVII/276/21w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych Rady Gminy Bieliny Uchwała
1 / 9
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.