Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bieliny
Menu góra
Strona startowa Jednostki gminne Stowarzyszenia i związki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stowarzyszenia i związki, bieżące, menu 57 - BIP - Urząd Gminy Bieliny”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stowarzyszenia i związki

Stowarzyszenia i związki


ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Na mocy Uchwały Rady Gminy Bieliny Nr 33/95 z dnia 28 września 1995 roku Gmina Bieliny została członkiem Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Do zadań Związku należy:

1. Prowadzenie wspólnej działalności przez gminy położone w paśmie Gór Świętokrzyskich i otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rzecz ochrony środowiska, rozwoju turystyki, planowania przestrzennego oraz innych zadań uznanych przez uczestniczące w Związku gminy za istotne dla tego regionu.

2. Prowadzenie działalności inwestycyjnej, promocyjnej i marketingowej w zakresie zadań Związku.

3. Reprezentowanie interesów gmin – członków Zarządu w ramach objętych przedmiotem działania Związku. Składka członkowska: 1,00 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy

 ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XVII/24/2000 z dnia 27 września 2000 roku gmina Bieliny została członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem zadania Związku jest wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich, występowanie o ich uznanie oraz uzyskanie wpływu na tworzenie prawa w dziedzinach będących żywotnym interesem gmin wiejskich. Celem Związku jest również prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej ukierunkowanej na rozwój umiejętności pracowników samorządowych i mieszkańców gmin, w szczególności przez prowadzenie badań i ekspertyz, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów oraz przygotowywanie materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych. Celem Związku jest także wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców gmin, a także podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Do zadań Związku należą w szczególności:

1. Zajmowanie stanowiska w kwestiach dotyczących ustroju, gospodarki i zasad organizacji gmin w skali krajowej.

2. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

3. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów państwowych i społecznych.

4. Inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.

5. Organizowanie programów kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pracowników samorządowych.

6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

7. Obrona praw swoich członków oraz innych gmin na ich wniosek.

8. Inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów Związku. Składka członkowska: 0,2222 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy

 

STOWARZYSZENIA STOWARZYSZENIE „ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/33/2000 z dnia 11 listopada 2000 gmina Bieliny została członkiem Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin regionu Świętokrzyskiego”.

Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:

1. rozwój gospodarczy i społeczny regionu świętokrzyskiego

2. kultywowanie wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych

3. wspieranie lokalnej współpracy zagranicznej

4. działania na rzecz integracji Polski z Unią Europejską

5. ochrona wspólnych interesów jego członków

6. koordynacja działania gmin, powiatów i województwa

7. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych

8. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

9. organizowanie programów kształcenia i szkolenia przedstawicieli samorządów

10. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej

11. wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Na mocy Uchwały Rady Gminy Nr X/70/03 gmina Bieliny została członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Organizacja została powołana i działa w celu:

1. Rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim,

2. Integracji środowiska turystycznego Województwa poprzez współpracę sektora publicznego /samorządów terytorialnych/ z sektorem gospodarki turystycznej oraz stowarzyszeniami działającymi w obszarze turystyki,

3. Promocji Województwa Świętokrzyskiego,

4. Doskonalenia kadr turystycznych, prowadzenia badań rynkowych, analiz i monitorowania ruchu turystycznego. Wyciąg ze statutu Składka 2.500/rok

 STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”

 

Na mocy uchwały Rady Gminy Bieliny Nr XXII/125/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku gmina Bieliny została członkiem stowarzyszenia „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA- WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”. LGD ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i integracji społecznej.

Głównymi zadaniami stowarzyszenia są:

 

1.Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,

 

2. Promocja obszarów wiejskich położonych w gminie Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock,

 

3. Mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

 

4. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, 

 

5. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych,

 

6. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,

 

7. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną-artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego,

 

8. Promocję idei integracji europejskiej w kraju i za granicą,

9.Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej,

10.Promocję i organizację wolontariatu.

 

 

 

POLSKA SIEĆ ODNOWY I ROZWOJU WSI

 

Na mocy uchwały Rady Gminy Bieliny Nr XXX/202/13 z dnia 28 lutego 2013 roku gmina Bieliny została członkiem „Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi”.

 

Celem PSORW jest stworzenie platformy współdziałania na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości dla polskiej w szczególności w sferach: tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, środowiska, rewitalizacji, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania przestrzeni i krajobrazu wiejskiego, a także oddolnej aktywności mieszkańców wsi. Celem sieci jest również stworzenie lepszych niż dotychczas warunków dla współpracy i wzajemnego inspirowania się najlepszych gmin wiejskich w Polsce.

Przystąpienie gminy do PSORW stwarza możliwość wymiany doświadczeń między partnerami oraz realizację wspólnych projektów tworzących nowe wartości i rozwiązania w zakresie odnowy wsi.

 

Zadania Sieci:

 

1.Dzielenie się najlepszymi doświadczeniami w sferze lokalnego zarządzania i rozwoju lokalnego,

 

2.Rozwiązywanie trudności stojących przed odnową wsi w Polsce,

 

3.Systematyczna praca na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości dla polskiej wsi w sferze dziedzictwa kulturowego, tożsamości wiejskiej i oddolnej aktywności mieszkańców wsi.

 

 

 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „ PARTNERSTWO ZIEMI ŚWIĘTEGO KRZYŻA”

 

Na mocy uchwały Rady Gminy Bieliny Nr V/46/15 z dnia 11 marca 2015 roku gmina Bieliny została członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Partnerstwo Ziemi świętego Krzyża”.

 

Stowarzyszenie został0 powołane w celu promocji turystycznej regionu i działania na rzecz jego rozwoju turystycznego, w tym zacieśnianie współpracy z regionalnymi instytucjami oraz podmiotami z branży turystycznej, promocję walorów turystycznych Gór Świętokrzyskich. Uczestnictwo w stowarzyszeniu daje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działania promocyjne rozwój turystyki.

 

Metryka

sporządzono
2015-09-30 przez
udostępniono
2015-09-30 00:00 przez Marcin Kwiatek
zmodyfikowano
2015-09-30 17:13 przez Kwiatek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2401
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.