Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bieliny
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Prezydenta RP 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Prezydenta RP 2020, menu 87 - BIP - Urząd Gminy Bieliny”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Prezydenta RP 2020

 

Wybory Prezydenta RP 2020

 

 

 

 

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046 i 1207), zgodnie z którą obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do organów władzy i administracji publicznej o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej informacji wśród wyborów.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak

 

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze

 

 

 

Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy Bieliny w dniu
28 czerwca 2020 roku informują o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania ponownego

 

 

 

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Porąbkach, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu głosowania ponownego tj. 12 lipca 2020 r. o godz. 6.00.

                                                         
 

           Przewodniczący  OKW Nr 1

                                                                                              /-/ Łukasz Szczykutowicz

    

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Bielinach, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu głosowania ponownego tj. 12 lipca 2020 r. o godz. 6.00.

 

 Przewodnicząca OKW Nr 2

                                                                          /-/ Wiktoria Weronika Wójcik                              

 

 

 

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Hucie Nowej, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu głosowania ponownego tj. 12 lipca 2020 r. o godz. 6.00.

 

                                              Przewodnicząca OKW Nr 3

                                                                                                  /-/ Joanna Karolina Rzepka

 

 

 

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Makoszynie, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu głosowania ponownego tj. 12 lipca 2020 r. o godz. 6.00.

 

 

                             Przewodnicząca OKW 4

                                                                                          /-/ Barbara Herbuś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Lechowie, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu głosowania ponownego tj. 12 lipca 2020 r. o godz. 6.00.                         

          Przewodnicząca OKW Nr 5

                                                                                           /-/  Magdalena Grzegolec

 

 

 

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Belnie, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu głosowania ponownego tj. 12 lipca 2020 r. o godz. 6.00.                

 

                     Przewodnicząca OKW Nr 6

                                                                                         /-/ Renata Alina Kowalska

 

 

 

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Hucie Podłysicy, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu głosowania ponownego tj. 12 lipca 2020 r. o godz. 6.00.                           

 

                                        Przewodnicząca OKW Nr 7

                                                                                              /-/ Jadwiga Bożena Gawęcka

 

 

 

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Hucie Starej, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu głosowania ponownego tj. 12 lipca 2020 r. o godz. 6.00.   

 

                                                                     Przewodnicząca OKW Nr 8

                                                                                   /-/ Ewa Brożyna

 

                          

 

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Bielinach, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu głosowania ponownego tj. 12 lipca 2020 r. o godz. 6.00.

     Przewodnicząca OKW Nr 9

                                                                     /-/ Paulina Moskwa

 

 

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej - II tura

treść informacji

 

POSTANOWIENIE NR 270/2020
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Bieliny

treść postanowienia

POSTANOWIENIE NR 245 i 246/2020
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 i Nr 5 w gminie Bieliny

 treść postanowienia

 

Obwieszczenie z kandydatami II tura

treść obwieszczenia

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział
w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału
w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia
o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

 

 

 

 

Wybory Prezydenta RP 2020 temin 28 czewiec 2020

 

 

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze

 

Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy Bieliny w dniu
28 czerwca 2020 roku

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Porąbkach, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu 28 czerwca 2020r. o godz. 6.00.                                                          

                                                                                       Przewodniczący  OKW Nr 1

                                                                                             /-/ Łukasz Szczykutowicz

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Bielinach, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu 28 czerwca  2020 r. o godz. 6.00.

                         

                             

                                                      Przewodnicząca OKW Nr 2

                                                                         /-/ Wiktoria Weronika Wójcik                              

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Hucie Nowej, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu 28 czerwca 2020r. o godz. 6.00.

                              

 

                                                                                    Przewodnicząca OKW Nr 3

                                                                                                 /-/ Joanna Karolina Rzepka

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Makoszynie, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu 28 czerwca 2020r. o godz. 6.00.                             

 

                                                                     Przewodnicząca OKW 4

                                                                                         /-/ Barbara Herbuś

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Lechowie, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu 28 czerwca 2020r. o godz. 6.00.                              

 

                                                                     Przewodniczący OKW Nr 5

                                                                                          /-/  Stanisław Jan Łebek

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Belnie, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu 28 czerwca 2020 r.
  o godz. 6.00.

                              

 

                                                                     Przewodnicząca OKW Nr 6

                                                                                        /-/ Renata Alina Kowalska

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Hucie Podłysicy, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu 28 czerwca 2020r. o godz. 6.00.                              

 

                                                                                  Przewodnicząca OKW Nr 7

                                                                                             /-/ Jadwiga Bożena Gawęcka

 

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Hucie Starej, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu 28 czerwca 2020r. o godz. 6.00.     

                          

 

                                                                     Przewodnicząca OKW Nr 8

                                                                                  /-/ Ewa Brożyna

                          

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Bielinach, powołana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. uprzejmie zawiadamia, że rozpocznie pracę w lokalu wyborczym w dniu 28 czerwca 2020r. o godz. 6.00.

                         

                              

                                                                     Przewodnicząca OKW Nr 9

                                                                                          /-/ Paulina Moskwa

 

 

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej

treść informacji

 

Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

- WYTYCZNE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  pobierz w PDF >>

1. PREZENTACJA SZKOLENIOWA DLA CZŁONKÓW Ob.K.W. pobierz kliknij

2. Przykładowy wzór protokołu sprządzanego przez obwodową komisję wyborczą - kliknij

3. Ważność głosu - ZNAK X kliknij

UWAGA! Powyższe prezentacje z pkt 1.,2.i 3. to wyłącznie materiał szkoleniowy.

 

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

treść postanowienia

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

treść postanowienia

 

 

OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz treść obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bieliny z dnia 12 czerwca 2020 roku

Treść obwieszczenia

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 czerwca 2020 r.

Pobierz treść informacji

 

KOMUNIKAT

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do urzędu gminy, najpóźniej do dnia 12 czerwca, w godzinach pracy urzędu gminy. Urząd Gminy Bieliny w dniu

12 czerwca jest czynny do godz. 15.00.

 

Zgłoszenie może zostać:

 

 1. Doręczone bezpośrednio do urzędu gminy.
 2. Przesłane do urzędu gminy poczta lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania.
 3. Zgodnie z zapisem §6 ust.3 pkt.3 Uchwały Nr161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
  8 czerwca 2020 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, można dokonać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z zapisem §6 ust.4 w przypadku dokonania zgłoszenia w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 

1)      nie jest wymagany podpis elektroniczny;

2)      oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy tradycyjna pocztą;

3)      dopuszczalne jest:

a)      uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)      przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,

c)      potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnika wyborczego albo pracownika urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.

W Urzędzie Gminy Bieliny skany zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych można wysyłać na poniższe adresy mailowe:

bieliny@bieliny.pl; sekretarz@bieliny.pl;  do dnia 12 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 302 50 94 lub 504 109 749.

 

Oryginały dokumentów należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Urząd Gminy Bieliny

ul. Partyzantów 17,

26-004 Bieliny                                                               

 

UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Jadwiga Wójcik

Sekretarz Gminy Bieliny

 

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW

Kalendarz wyborczy ustalony dla wyborów Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. przewiduje, że do 12 czerwca 2020 r. można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zostaną one utworzone do 15 czerwca 2020 r.

Dotychczasowe zgłoszenia dokonane w związku z wyborami planowanymi na 10 maja 2020 r. zachowują ważność i nie muszą być ponawiane, pod warunkiem, że komitet wyborczy zgłaszający złożył zawiadomienie w PKW  o uczestnictwie w wyborach (Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego).

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej należy zgłosić:

 • bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach,
 • albo w urzędzie gminy – (zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy).

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.pl

Uwaga!  Wyborcy, którzy samodzielnie zgłoszą swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, mogą być powołani w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców (gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej).

Ponadto należy zauważyć, że:

 • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy Bieliny, 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17, pok. 14 (I piętro) w godz. pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.00.

W zakresie zgłoszeń kandydatów do OKW informacji udziela Sekretarz Gminy Bieliny – Jadwiga Wójcik – tel. kom. 504 109 749.

Przypominamy!  Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa w którym stale zamieszkuje.

                                                                                                                

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach

Zgłoszenie wyborcy w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego – uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego

 

Jadwiga Wójcik

Sekretarz Gminy Bieliny

                                                                                                   

Zarządzenie Nr 0050.75.2020 Wojta Gminy Bieliny z dnia 5 czerwca 2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz treść

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz treść

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz treść

Wyjaśnienie

Pobierz treść wyjaśnienia

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załączniki

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Załączniki

Zarzadzenie Nr 0050.76.2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Wybory Prezydenta RP 2020 temin 10 maj 2020

 

          

          Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku          Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

         W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

         Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

 

         Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

 

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1)      wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2)      nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;

3)     lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 

  

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY BIELINY o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

treść zawiadomienia

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

treść postanowienia

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 treść informacji

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

treść informacji

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bieliny z dnia 9 kwietnia 2020roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Bieliny podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

treść informacji

 

 

 

KOMUNIKAT

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

 

Z uwagi na ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego można dokonać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

 

Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. należy:

 1)  w przypadku wysłania skanów zgłoszeń oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu zgłoszenia tj. do 10 kwietnia 2020 r.),

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

       a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

       b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

W Urzędzie Gminy Bieliny skany zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych można wysyłać na poniższe adresy mailowe:

bieliny@bieliny.pl; sekretarz@bieliny.pl;  do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 302 50 94 lub 504 109 749.

 

Oryginały dokumentów należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

 Urząd Gminy Bieliny

 ul. Partyzantów 17,

 26-004 Bieliny                                                               

Przypominamy! 

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej
w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa
w którym stale zamieszkuje.

 

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego.

 

Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. W takim przypadku kandydat może zostać powołany w skład komisji tylko w przypadku jej uzupełniania. 

 

 

                                                                                                                        Jadwiga Wójcik

                                                                                                                    Sekretarz Gminy Bieliny

 
 
 
 
 

 

INFORMACJA

 

W związku z pojawieniem się na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2, określanym „koronawirusem” oraz ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Gminy Bieliny do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów za wyjątkiem spraw z zakresu: wydawania dowodów osobistych i wydawania aktów zgonu (Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Bieliny
z dnia 15 marca 2020 roku)  informujemy, że zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych Urząd Gminy Bieliny przyjmuje wyłącznie listownie.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

Urząd Gminy Bieliny

ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

 

                                                                                                        /-/   Sławomir Kopacz

                                                                                                            Wójt Gminy Bieliny

 

Zarządzenie Nr 0050.31.2020 w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 

 

 Postanowienie_Marszalka_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_z_dnia_5_lutego_2020r w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf

 

Informacja_o_czynnym_i_biernym_prawie_wyborczym_w_wyborach_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej zarzadzonych_na_dzien_10_maja_2020_r_.pdf

Aktualne akty prawne, informacje, wyjaśnienia oraz stanowiska PKW dostępne są w serwisie informacyjnym pod adresem https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

 

 • Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20  o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798

 Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak  ZPOW-501-2/20   o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796

 Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

 https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807

 Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799

 

 

 

 

   
   
   
   
   

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bieliny

z dnia 12 czerwca 2020roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Bieliny podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Kakonin, Porąbki

Szkoła Podstawowa w Porąbkach, Porąbki 1, 26-004 Bieliny

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Bieliny Kapitulne, Górki Napękowskie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwa: Huta Nowa, Huta Koszary

Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej, Huta Nowa 48, 26-004 Bieliny

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo: Makoszyn

Szkoła Podstawowa w Makoszynie, Makoszyn 100A, 26-004 Bieliny

5

Sołectwo: Lechów

Szkoła Podstawowa w Lechowie, Lechów 66, 26-004 Bieliny

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sołectwa: Belno, Napęków

Szkoła Podstawowa w Belnie, Belno 25, 26-004 Bieliny

7

Sołectwo: Huta Podłysica

Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy, Huta Podłysica 58a, 26-004 Bieliny

8

Sołectwa: Huta Stara, Huta Szklana

Szkoła Podstawowa w Hucie Starej, Huta Stara 25, 26-004 Bieliny

9

Sołectwa: Bieliny Poduchowne, Czaplów-Zofiówka

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Bieliny najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Bieliny

 

Sławomir KOPACZ

Metryka

sporządzono
2020-02-20 przez
udostępniono
2020-02-20 00:00 przez Marcin Kwiatek
zmodyfikowano
2020-07-12 09:30 przez Kwiatek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2198
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.